Retards en el calendari de construcció de l’escola nova

Retards en el calendari de construcció de l’escola nova
30 oct. 2014

MOLT IMPORTANT
Informació sobre la construcció de l’escola nova al Carrer Bailén

US INFORMEM
Que el passat 14/03/14 les administracions van posar sobre la taula un nou calendari sobre la seva construcció. El compromís era iniciar les obres el 19 d’octubre i tenir-la acabada el 31 de juliol de 2015.

Que nou mesos per la seva construcció són suficients però no es pot admetre cap desviació del calendari per garantir l’ inici del curs 2015-2016 al nou edifici.
Que, a data d’avui, les obres no han estat iniciades i, per tant, s’estan incomplint els terminis establerts.

Que a l’octubre de 2013 l’AFA va sol·licitar la creació d’una comissió mixta de seguiment de les obres de construcció. Des d’aleshores només s’han fet 2 reunions de seguiment, la darrera el passat mes de març, malgrat que des de l’AFA s’ha sol·licitat repetidament l’ organització de més reunions.

Que l’AFA no ha estat informada dels motius que han generat la desviació del calendari ni de la nova data prevista per iniciar les obres.

Que després de dues ampliacions de barracons, considerem que es posa en situació de risc el projecte educatiu i ja s’ha exhaurit totalment la capacitat d’absorbir més infants, amb les repercussions negatives que això suposa a la situació de manca d’oferta pública al barri.

Que els graciencs van deixar clar en el procés de participació del Pla d’Actuació del Districte (PAD) que és una necessitat peremptòria pel barri la construcció de l’Univers per donar resposta a la demanda d’escola pública.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment,

L’AFA HA SOL·LICITAT formalment al Consorci i al Districte

Que es restableixi amb caràcter d’urgència abans del proper 7 de novembre la comissió mixta de seguiment de les obres amb representació del Consorci, del Districte, de BIMSA, de l’quip Directiu de l’Escola i de l’AFA.

Que s’informi directament a l’AFA de qualsevol incident que pugui afectar l’acompliment del calendari establert.

Share

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *