Ambients mitjans

A mitjans, els infants dels tres nivells d’edat (1r, 2n i 3r) participen conjuntament en cinc ambients: artístic, científic, joc simbòlic, matemàtic i comunicació. Els ambients en aquestes edats funcionen a les tardes de 15’00 a 16’30.