Matrícula per al curs 2017-2018

Informació completa sobre la matrícula per al curs 2017-2018

Període de matrícula: del 12 al 16 de juny de 2017

  • Dilluns, dimarts i divendres: de 9′00 a 14′00 h. Dimecres i dijous de 15’00 a 16’30 h.

L’alumnat que no formalitza la matrícula en el període establert es considera que renuncia a la plaça adjudicada.

  • Documentació que cal presentar per fer la matrícula:
  • 4 fotografies de carnet actuals amb el nom al darrera
  • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions .

Tal i com contempla la normativa, “quan no es tingui el carnet de vacunacions, ha de presentar-se un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l’Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si les nenes o els nens no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu”.

Cliqueu la icona per descarregar els formularis necessaris per a realitzar la matrícula.