Ambients mitjans

A Mitjans, els infants dels tres nivells d’edat (1r, 2n i 3r) participen conjuntament en els ambients. Aquest curs n’incorporem dos de nous, i això fa un total de set: artístic, artesania, cos, científic, joc simbòlic, matemàtic i comunicació. Els ambients en aquestes edats els fem a les tardes de 15’00 a 16’30.