Ambients petits

A Petits els nens i nenes dels tres nivells d’edat (3, 4 i 5 anys) participen conjuntament en vuit ambients: de descoberta, de construcció, dels cos, artístic, dels estels, de les llunes, dels sols i exterior. Cada ambient està ubicat en un espai diferent i té una mestra de referència. Els ambients comencen a funcionar quan els nens i nenes arriben a l’escola i fins a les 10’30 moment en que els infants es reuneixen a les seves aules per esmorzar.