Consell Escolar

Membres del consell


Equip directiu


 • Agnès Vallvé
 • Marta Rodoreda

Sector Professorat


 • Ema Villanueva
 • Raquel Peña
 • Carme Cuberes
 • Mercè Polo

Representant de l’ Ajuntament


 • Carme Fortea

Sector PAS


 • Bárbara Valdivia

Sector Famílies


 • Stephane  Levy
 • Ferran Casals
 • Mariana Plana

Representant de l’AFA


 • Rosana Curto

Secretària del Consell


 • Carme del Río


Comissions del CE


Permanent


 • Rosana Curto
 • Carme del Río
 • Marta Rodoreda
 • Ema Villanueva

Econòmica


 • Carme del Río
 • Mariana Plana
 • Carme Fortea

Convivència


 • Raquel Peña
 • Marta Rodoreda
 • Stephane Levy

Gènere


 • Raquel Peña