Matrícula per al curs 2019-2020

Informació útil

Calendari de Matrícula propi de l’Escola l’Univers

  • Dijous 20 de juny: D’11 a 13h.
  • Divendres 21 de juny: De 9 a 14h.

  • Dimarts 25 de juny: De 9 a 14h.
  • Dimecres 26 de juny: De 9 a 14h.
  • Documentació que cal presentar per fer la matrícula:
  • 4 fotografies de carnet actuals amb el nom al darrera
  • Fotocòpia del llibre de vacunes de l’infant.
  • Documentació mèdica o informe mèdic en cas de malaltia i/o al·lèrgia.
  • Dades bancàries (número de compte) de la família.
Documents propis del centre per tal de fer
efectiva la matrícula del vostre fill/a. Cliqueu al nom del document per descarregar