Preinscripció i matrícula pel proper curs 2017-18.

A la web del Consorci d’Educació de Barcelona trobareu la informació general

Les dates de preinscripció són dels 23 de març al 4 d’abril.

La documentació que cal presentar juntament
amb el full de sol·licitud  degudament complimentat és:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació

  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant

    Pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet, o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta d’estrangers comunitaris document d’identitat del seu país d’origen.

  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual)

    Si no se’n disposa, el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat:

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s’indica per a cada criteri. Consulteu al web Estudiar a Catalunya la documentació que cal presentar per fer la preinscripció.

L’horari d’atenció durant els dies de preinscripció a la nostra escola són:

Dilluns, dimarts i divendres
  • de 9’00 a 11’00h.
  • de 15’00 16’30h.
Dimecres  i dijous    
  • de 15’30 -16’30h
Consulteu el calendari complet al web Estudiar a Catalunya.
Full de so·licitud
Descarregar