Preinscripció/Matrícula

Podeu consultar tota la informació sobre el procés de preinscripció i matrícula del curs 2014-15  al web del Consorci

Període de presentació de sol·licituds: de l’11 al 21 de març de 2014

Per tal de formalitzar la preinscripció cal presentar a l’escola: 1. Els fulls degudament complimentats (Properament disponibles)      Els fulls de sol·licitud de preinscripció es poden obtenir directament a qualsevol centre docent, a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona (Pl. Urquinaona, 6, planta baixa), a l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona (Pl. d’Espanya, 5), a les Oficines d’Atenció al Ciutadà dels districtes municipals, o bé per Internet: http://www.gencat.cat/preinscripcio                                                                                                                                   2. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 3. Original i fotocòpia del document nacional d’identitat de la persona sol·licitant (DNI) (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres 4. Original i fotocòpia  de la TIS (targeta d’identificació sanitària de l’alumne).

Horari de secretaria:

Dilluns i dijous  de 9’00 a 10’00 h. Dimarts, dimecres i divendres de 15’00 a 16’30h.