Artístic

artegrand
art-individual
Expressant a través de diferents llenguatges artístics

A l’ambient artístic els infants experimenten i s’expressen a través de diferents llenguatges artístics: l’art plàstic, l’art visual i l’art musical.

A partir de les diferents tècniques plàstiques (pintura,collage,fang,dibuix … ) i els materials que s’ofereixen, els infants poden expressar-se creant les seves pròpies produccions.

Amb la diversitat de materials que troben a la sala de llum i foscor i utilitzant la taula de llum i el retroprojector, els nens i nenes experimenten i descobreixen les característiques i possibilitats creatives de la llum.

També en aquest ambient els infants poden escoltar músiques diverses, cantar cançons i crear les seves pròpies melodies utilitzant els instruments .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
art-abaix