Construcció

construcció_gran1
construcció_ind
El plaer d’inventar, de crear, de construir

A l’ambient de construcció s’ofereixen diversitats de materials que possibiliten processos relacionats amb:

  • Construir paraules, només pel plaer d’inventar o de crear, elaborar missatges , fer contes…
  • Construir circuits i composicions complexes amb fustes i/o peces imantades.
  • Construir imatges visuals projectades a la paret amb el retroprojector.
  • Construir històries creant personatges amb disfresses i complements.
construcció_abaix2
construccióabaix