Els ambients Construir el coneixement

Els ambients representen una manera diferent d’organitzar l’espai i els materials de l’escola afavorint que nens i nenes de diferents edats aprenguin junts. Aquests entorns propicien situacions d’aprenentatge on els infants participen d’una manera activa, lliure i creativa. En els ambients l’infant és el protagonista i constructor del seu propi aprenentatge. Són espais tranquils que respecten la diversitat i que tenen en compte en tot moment el ritme individual de cada infant. A cada ambient s’ofereixen diverses propostes d’aprenentatge amb materials variats i rics en possibilitats que propicien una diversitat de respostes i d’accions per part dels nens i nenes. Els infants hi accedeixen de manera lliure i autònoma i a través de l’observació, la manipulació, l’experimentació i el joc, desenvolupen les diferents habilitats, capacitats i competències pròpies de cada edat . La mestra/e afavoreix i facilita aquest aprenentatge des de la presència i l’acompanyament.