Els projectes de treball Construir coneixement de forma compartida

 
El treball per projectes permet als nens i nenes iniciar un procés d’aprenentatges obert, on a partir dels interessos i inquietuds dels infants es cerquen respostes als reptes i interrogants que van sorgint.
Aquest plantejament té com a base un enfocament globalitzador i significatiu. Parteix dels coneixements inicials dels infants i afavoreix la creació d’estratègies d’organització dels coneixements en relació a la presa de decisions (proposar, argumentar, triar, confrontar..), al tractament de la informació (cercar-la, organitzar-la, interpretar-la, compartir-la) i a la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge
Dins la vida del grup-classe, cal destacar la importància de la interacció que genera entre els infants: temps per preguntar, escoltar, dialogar, contrastar, argumentar… Moments on es generen idees i interrogants que ens ajuda a construir coneixement de forma compartida.
151112_escola_univers_ivan_gimenez_080