La nostra escola Volem despertar el desig per conèixer, per saber, per comunicar...

Un projecte dinàmic que evoluciona a partir de la reflexió conjunta
A la nostra escola creiem en la riquesa infinita de les potencialitats dels infants, la seva capacitat de sorprendre’s i investigar, la seva capacitat de construir el coneixement a través de l’acció, la creativitat i les relacions personals.

A l’Univers els nens i les nenes:

 • En els ambients d’aprenentatge de lliure elecció i en els espais  troben entorns on desenvolupar les seves potencialitats.
 • Aprenen a aprendre amb projectes.
 • S’agrupen en petits, mitjans i grans. La barreja d’edats diferents dins d’una mateixa etapa afavoreix l’aprenentatge i la cooperació entre infants.
 • Descobreixen el gust pel llibre i la lectura.
 • Viuen les tradicions pròpies de la seva cultura.
 • Vinculen els aprenentatges que fan a dins de l’escola amb els que es fan a fora.

L’Univers és una escola on:

 • Oferim un acompanyament respectuós que permeti que cada infant se senti acollit i estimat, que pugui SER.
 • L’acció, l’experimentació, la manipulació, la investigació i la descoberta són la base de l’aprenentatge.
 • Els nens i nenes són protagonistes del seu propi aprenentatge.
 • Els nens i nenes aprenen a conèixer-se i a relacionar-se amb els altres a través de diferents tipus de llenguatge (visual, plàstic, verbal, musical…)
 • Tota la comunitat educativa creixem i aprenem junts.
 • Aprenem a viure i a la vegada aprenem a conviure.
 • La cura i el respecte pel medi ambient defineixen la nostra manera de fer .

Des de l’escola volem despertar el desig per conèixer, per saber, per comunicar. Un infant competent serà aquell que sigui capaç d’incorporar els seus sabers i habilitats per poder actuar i prendre decisions en situacions diverses i quotidianes.

La nostra escola està en permanent construcció. Des del seu principi , pel fet de ser centre de nova creació que any rere any incorporem nous alumnes, noves famílies i nous mestres, i sobretot, perquè el nostre és un projecte dinàmic que evoluciona a partir de la reflexió conjunta i l’anàlisi de la nostra pràctica.