Projectes

L’escola participa en els projectes:

  • Col·laboració amb la Universitat de Barcelona UB

Amb la voluntat de col·laborar en la formació permanent dels mestres d’educació infantil oferint la participació en metodologies que han de donar resposta als reptes educatius actuals, l’escola l’Univers col.labora amb la Universitat de Barcelona a través de la proposta de  l’Aprenentatge Servei .

L’aprenentatge Servei  és una proposta educativa que combina els procesos d’aprenentatge amb el servei a la comunitat. És una pràctica participativa a través de la qual  connecta  la universitat amb la societat.

Aquesta proposta es durà a terme durant el segon i tercer trimestre del curs.

  • Projecte Agenda 21 Escolar.

Participem en el  projecte Agenda 21 escolar amb la voluntat d’assumir la nostra responsabilitat en els problemes sociambientals de l’escola, analitzar el seu estat i comprometre’ns en actuacions de millora al nostre abast.

Amb l’Agenda 21 aprendrem conjuntament sobre les coses, a fer les coses, a pensar les coses i a fer-les saber

Aquest curs hem elaborat un pla d’acció entorn a l’hort i el jardí de l’escola i activitats de sensibilització entorn la generació de residus.

  • Projecte intergeneracional

Participació d’avis i avies del Casal de la gent gran Siracusa en activitats durant el curs: castanyeres per la festa de la Castanyada, col·laboració i assessorament en el racó d’hort i jardí, acció conjunta en el Punt Verd Mòbil Escolar.