Trets d’identitat

A  la nostra escola creiem en la riquesa infinita de les potencialitats dels infants, la seva capacitat de sorprendre’s i investigar, la seva capacitat de construir el coneixement a través de l’acció, la creativitat i les relacions personals.

    Anem construint un projecte viu que evoluciona en funció de la reflexió i anàlisi de la nostra pràctica. L’Univers és una escola on:
 • Oferim un acompanyament respectuós que permeti que cada infant se senti acollit i estimat, que pugui SER.
 • L’acció, l’experimentació, la manipulació la investigació i la descoberta són la base de l’aprenentatge.
 • Els nens i nenes són protagonistes del  seu propi aprenentatge.
 • Els nens i nenes aprenen a  conèixer-se i a relacionar-se amb els altres a través de diferents tipus de llenguatge (visual, plàstic, verbal, musical…)
 • Tota la comunitat educativa creixem i aprenem junts.
 • Aprenem a viure i a la vegada aprenem a conviure.
 • La cura i el respecte pel medi ambient defineixen la nostra manera de fer.
A l’Univers els nens i nenes:
 • En els ambients d’aprenentatge de lliure elecció troben espais on desenvolupar les seves potencialitats.
 • Aprenen a aprendre amb  projectes.
 • Aprenen amb companys de diferents edats.
 • Descobreixen el gust pel llibre i la lectura.
 • Celebren les festes populars.
 • Vinculen els aprenentatges que fan a dins de l’escola amb els que es fan a fora: exposicions, conferències, tallers, excursions.
   

 

   
  trets identitat