Espais

Treball col·laboratiu

Els infants dels grups de Grans participen conjuntament en cinc espais
Els espais és una proposta que s’ofereix al Grans on es relacionaran els infants dels tres nivells d’edat (4t, 5è i 6è). Actualment els infants de 4t i 5è participen conjuntament en cinc espais: Creatiu, de Comunicació , Pangea, Finestra al món i Món matemàtic.
Cada espai està ubicat en una aula diferent i té una mestra de referència.
Els espais ofereixen un temps d’aprenentatge on la dinámica que es crea permet desenvolupar propostes de recerca pautades que es poden realizar individualment o en petit grup segons la complexitat de la proposta.
Als espais es promou el treball col·laboratiu on l’aprenentatge es construeix conjuntament amb d’altres.
Els infants disposen a cada espai d’unes caixes amb propostes concretes guiades, a partir de les quals, investigant i experimentant accediran al coneixement i al desenvolupament de les seves capacitats i l’adquisició de les competencias. A cada espai hi ha caixes diferents i cada caixa inclou la proposta i el material necessari per a realizar-la. El disseny de cada proposta fa una mirada globalitzadora del curriculum d’educació primària.
El treball de les caixes requereix una planificació i organització per part dels l’infants. La gestió del temps i el compromís en la realització de tasques, són aspectes que aprendran a resoldre els nens i nenes. En acabar la caixa cada infant avalua el seu propi treball.