Espais

Treball col·laboratiu

Els infants dels grups de Grans participen conjuntament en cinc espais
El curs 2019-20 els infants de 4t, 5è i 6è conviuen i treballen conjuntament en cinc espais: Creatiu, Comunicació , Pangea, Finestra al món i Món matemàtic.
Cada espai està ubicat en una aula diferent i té una mestra de referència.
Els espais ofereixen un temps d’aprenentatge on la dinámica que es crea permet desenvolupar propostes de recerca pautades que es poden realizar individualment o en petit grup segons la complexitat de la proposta.
Als espais es promou el treball col·laboratiu on l’aprenentatge es construeix conjuntament amb d’altres.
Els infants disposen a cada espai d’unes caixes amb propostes concretes guiades, a partir de les quals, investigant i experimentant accediran al coneixement i al desenvolupament de les seves capacitats i l’adquisició de les competències. A cada espai hi ha caixes diferents i cada caixa inclou la proposta i el material necessari per a realizar-la. El disseny de cada proposta fa una mirada globalitzadora del curriculum d’educació primària.
El treball de les caixes requereix una planificació i organització per part dels l’infants. La gestió del temps i el compromís en la realització de tasques, són aspectes que aprendran a resoldre els nens i nenes. En acabar la caixa cada infant avalua el seu propi treball.